منو رستوران ایرانی
منو رستوران ایرانیمیگو کبابی
5 /5

میگو کبابی

200 گرم میگو کبابی

120
105 هزار
تومان
جدید
ماهی کبابی
5 /5

ماهی کبابی

120 هزار
توماننوشابه
5 /5

نوشابه

8 هزار
تومان
جدید
دلستر
5 /5

دلستر

8 هزار
تومان
جدید
دوغ
5 /5

دوغ

8 هزار
تومان