رستوران ایرانی و فرنگی

منو رستوران ایرانی

چلو کباب

غذا های فرنگی

دریایی

خوراک کباب

پیش غذا

نوشیدنی
میگو کبابی
5/5

میگو کبابی

200 گرم میگو کبابی

120
105 هزار
تومان
جدید
ماهی کبابی
5/5

ماهی کبابی

120 هزار
توماننوشابه
5/5

نوشابه

8 هزار
تومان
جدید
دلستر
5/5

دلستر

8 هزار
تومان
جدید
دوغ
5/5

دوغ

8 هزار
تومان