Shopping Cart

لیست قیمت نصب اختصاصی

با یکی از موارد شروع کنید digimenu میتوانید به دلخواه یکی از موارد زیر را انتخاب کنید و در کمترین زمان ممکن منو آنلاین خود را راه اندازی کنید.

Pr-1

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان /سال
 • ایجاد Qr- Code
 • تعریف نامحدود گروه
 • تعریف نامحدود غذا
 • رنگ بندی سفارشی
 • نظرسنجی
 • فراخوان گارسون
ثبت سفارش

Pr-2

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان /سال
 • ایجاد Qr- Code
 • تعریف نامحدود گروه
 • تعریف نامحدود غذا
 • رنگ بندی سفارشی
 • نظرسنجی
 • فروش آنلاین
ثبت سفارش
پر فروش

Pr-3

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان /سال
 • ایجاد Qr- Code
 • تعریف نامحدود گروه
 • تعریف نامحدود غذا
 • رنگ بندی سفارشی
 • نظرسنجی
 • فروش آنلاین
 • باشگاه مشتریان
 • اپلیکیشن پیک
ثبت سفارش

Pr-1

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ایجاد Qr- Code
 • تعریف نامحدود گروه
 • تعریف نامحدود غذا
 • رنگ بندی سفارشی
 • نظرسنجی
ثبت سفارش

Pr-2

۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ایجاد Qr- Code
 • تعریف نامحدود گروه
 • تعریف نامحدود غذا
 • رنگ بندی سفارشی
 • نظرسنجی
 • فروش آنلاین
ثبت سفارش
پر فروش

Pr-3

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ایجاد Qr- Code
 • تعریف نامحدود گروه
 • تعریف نامحدود غذا
 • رنگ بندی سفارشی
 • نظرسنجی
 • فروش آنلاین
 • باشگاه مشتریان
 • اپلیکیشن پیک
ثبت سفارش